Menu Zamknij

Збирен Транспорт

Испорачуваме пратки до Македонија, Србија, Косово и Албанија до 3 пати во седмицата!

Поседуваме сопствен склад во Краков, Полска каде што ги консолидираме пратките од Полска, Чешка, Словачка… со што овозможуваме сигурна, брза и ефективна испорака на Вашиот товар до Македонија.

Подигањето на пратките е наредниот ден! Не во тек на наредната седмица или две!

Со нас комуникацијата е безпрекорна, владеењето на Полскиот, Македонскиот како и Србскиот јазик како и нашата локација во Краков, ги брише сите можни бариери и недоразбирања, значително го крати времето на испорака и ја зголемува довербата.

Со почит,
Тимот на Kurie24.pl

Контакт за Македонија:

Вале:  070 27 43 94
Варвара:  078 32 80 80
Милан:  070 71 83 32
Фросина: 075 24 08 00
Урим:  070 29 10 76